Правителството предлага на Президента на Република България да издаде укази за промени във висшия състав на въоръжените сили

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за изменение на Указ №168 от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания. Промените се налагат от влезлите в сила изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с които се въвеждат някои нови длъжности, както и поради изтичането на срока за заемане на ротационни постове от български офицери в структури на НАТО.

Министерският съвет предлага също да бъдат издадени укази за освобождаване от длъжност на:

– бригаден генерал Ангел Главев – командир на 2-ра лекопехотна бригада;

– бригаден генерал Кольо Милев – от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада;

– бригаден генерал Нейко Ненов – от международната длъжност на ротационен принцип началник на щаба на Центъра на НАТО за съвместна подготовка на силите към Съюзното командване по трансформацията, Бидгошч, Полша, считано от 30.06.2010 г.;

– комодор Валентин Гагашев – от длъжността „Началник щаб на НАТО „Скопие”, считано от 06.05.2010 г.;

– бригаден генерал Динчо Карамунчев – началник щаб на НАТО „Тирана”, считано от 30.06.2010 г.

На Президента се предлага също да освободи комодор Димитър Денев от длъжността директор на дирекция „Логистика” и да го назначи за директор на дирекция „Ресурси” в Щаба на Съвместното командване на силите на НАТО в Лисабон, Португалия.

Предложенията на правителството за назначаване на длъжност са за:

– генерал-майор Георги Георгиев за началник на Военна академия „Г. С. Раковски”;

– бригаден генерал Цветан Харизанов за началник на Националния военен университет „Васил Левски”;

– бригаден генерал Стефан Янев за директор на дирекция „Отбранителна политика”, считано от 25.05.2010 г.

Укази за назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание се предлага да бъдат издадени за:

– бригаден генерал Йордан Йорданов, който да стане заместник-началник на отбраната и да му бъде присвоено звание „генерал-майор”;

– полковник Живко Михайлов, който да стане директор на дирекция „Логистика” с висше офицерско звание „бригаден генерал”;

– полковник Марин Начев, който да стане директор на дирекция „Подготовка и използване на войските и силите” с висше офицерско звание „бригаден генерал”, считано от 25.05.2010 г.;

– полковник Петър Петров, който да стане командир на 2-ра лекопехотна бригада с висше офицерско звание „бригаден генерал”;

– полковник Красимир Кънев, който да стане командир на 61-ва механизирана бригада с висше офицерско звание „бригаден генерал”.

За удостояване с по-високо звание се предлагат:

– генерал-майор Кирчо Киров, началник на Националната разузнавателна служба – да му бъде присвоено звание „генерал-лейтенант”;

– генерал-майор Димитър Димитров, началник на Националната служба за охрана – да му бъде присвоено звание „генерал-лейтенант”;

– полковник Тодор Коджейков, заместник-началник на НСО – да му бъде присвоено звание „бригаден-генерал”.