Правителството одобри българската позиция за неформалната среща на министрите по политиката за хората с увреждания

Министерският съвет прие позицията на българската страна за неформалната среща на министрите по политиката за хората с увреждания, която се провежда днес в Сарагоса, Испания.

Тема разговорите ще бъдат начините за подобряване на прилагането и стимулирането на обмена на информация и добри практики в областите, които са особено важни за приобщаване в обществото на хората с увреждания. Също така ще бъде обсъдено и улесняването на създаването на мрежи между основните участници в областта на политиката за хората с увреждания.

България подкрепя призива на Европейската комисия да осъществява техническа и финансова подкрепа за ефективно прилагане от държавите-членки и институциите на ЕС на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.