Правителството и УНИЦЕФ подписаха план за действие за закрила на децата

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай подписаха План за действие по програмата за страната за периода 2010-2012 г. днес в МТСП. Предвиждат се конкретни мерки, насочени към децата в най-трудно положение, бедните деца, тези с увреждания и настанените в институциите, каза при подписването министър Младенов.

Планът за действие съдържа две основни цели, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2012 г. Това са постигне на напредък в прилагането на правата на детето, чрез реформа на системите за благосъстояние на децата в България и подобряване на партньорствата с частния сектор, медиите, гражданското общество и широката общественост за изпълнение на програмите за децата.
Те ще бъдат постигнати с действия за подобряване достъпа до информация за състоянието на правата на децата и жените, разработване на политики и закони, насочени към децата, успешно завършване на социалните реформи с водещ принцип – интереса на детето.