По колко гласа има всяка страна в ЕС

Решенията в Съвета се гласуват. Колкото по-голямо е населението на една страна, толкова повече гласове има тя, но гласовете са преизчислени така, че да бъдат в полза на страните с по-малко население.

Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция                                    29

Испания и Полша                                                                                           27

Румъния                                                                                                        14

Нидерландия                                                                                                  13

Белгия, Гърция, Португалия, Унгария и Чешката република                                     12

Австрия, България, Швеция                                                                           10

Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия                                              7

Естония, Кипър, Латвия, Люксембург и Словения                                           4

Малта                                                                                                               3

Общо                                                                                                            345