По инициатива на министър Цветков Автомобилна администрация ще запознае зрелостници с дейността си

По инициатива на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ИА „Автомобилна администрация” ще проведе за първи път седмица на „отворените врати”, за завършващите транспортни випуски от цялата страна. Тази инициатива беше представена днес от министъра по време на посещението му в Професионалната гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” в град Плевен.

Седмицата на „отворените врати” ще се проведе в периода 31 май – 6 юни 2010 г. Със завършващите випуски от транспортните училища в страната ще бъдат проведени срещи между началниците на областните отдели на ИА “Автомобилна администрация” и директорите на училищата с цел запознаване на зрелостниците с предмета на дейност на агенцията.

На завършващите ученици ще бъде демонстрирано как се извършва проверка в пункт за периодичен преглед на техническата изправност на ППС. Също така ще им бъде показана и методиката на извършване на технически преглед на различни видове ППС от техническите специалисти в пункта, както и ще бъдат запознати нагледно с техническите средства за контрол в мобилните лаборатории и начина на работа с тях.

Зрелостниците ще пристават и на комплексна проверка в предприятие, извършващо обществен превоз на пътници и/или товари и комплексна проверка в център за обучение на кандидати за водачи на МПС. Там ще бъдат запознати с методиката на извършване на проверките и изискванията на нормативната уредба за осъществяването на тези дейности.

На територията на всички областни отдели на ИА „Автомобилна администрация” ще бъде демонстрирана примерна проверка на пътя на различни видове ППС, попадащи в обхвата на контрол на агенцията. Също така ще бъдат разяснени изискванията на нормативната уредба за извършване на обществен превоз на пътници и товари, както и превоз за собствена сметка.

На проявилите интерес зрелостници на място в областните отдели ще бъдат разяснени и административните услуги, предлагани на граждани и фирми.

След срещата с випускниците министър Цветков подари десет компютърни конфигурации на училището. Той поздрави завършващите и се снима за спомен с тях.