Порцеланова чернилка

Coprinus comatus
май — септември
Расте почти навсякъде — по ливади, градини, пътища. Най-много се срещабаче по торищата, сгуриите и бунищата.
Шапката е продълговата, с бледосив цвят, украсена с кафявосиви люспи, които при младата гъба са насочени нагоре, а по-късно се обръщат надолу. Върхът им остава винаги по-тъмен. Когато гъбата е още млада, месото й е бяло, а после, както при всички чернилки, почернява. Пънчето е доста дълго, кухо, в основата надебелено и образува пръстен.
Този вид гъба се готви често, но не е качествена, защото при готвене почернява. Употребяват се само младите неразтворени гъби.
Няма отровен двойник.