ПОПРАВЯНЕ НА ЗАБЛУДИТЕ

Когато човеците сериозно желаят да водят благо-угоден живот, тогава те започват още от тоя свят да си дават сметка за възгледите си и за изправянето на своя живот. Все пак не само Божият Дух им въздейства. В тай­ната стаичка на своето сърце те намират помощ чрез об­щението със светиите, които се намират невидими за тях наоколо, за да ги подкрепят към доброто. Но тъй като как­то мнозина християни верующи, така и нехристияни — тър­сачи на истината, умират, докато още имат фалшиви и не­съвършени възгледи за истината, техните разбирания се поправят в света на духовете. Понеже нито в тоя, нито в бъдещия свят Бог или някой от Неговите служители не принуждават човека да вярва в нещо против своята воля.