Положителни и отрицателни черти – Зодия Козирог

Козирозите са верни и предани приятели. Те са сто­пани на съдбата си и са надарени с далновидност. Те са най-търпеливите от всички зодии.

Мъжете Козирози по-добре от всички обезпечават семейството си. От жените излизат отлични майки и до­макини, даже ако са малко сурови с децата и не им стига определен талант, за да създават весело настроение вкъщи.

Катерещият се козел — символът на Козирога — обик­новено винаги се добира до върха. Звездата му е дала спо­собност да преодолява всички препятствия на пътя си. Настойчивост, упоритост, далновидност — болшинството от Козирозите са надарени с тези качества.

Най-сериозният недостатък на Козирога е склонност­та му към униние и меланхолия. Той с ужас гледа на бъ­дещето. Трябва да си изработи оптимистичен възглед за живота и да вярва, че утре ще бъде по-добре от днес, и че всичко ще е добре.

Също не бива да се забравя егоизма на Козирозите, който носи страдания. В борбата им към целта ще има периоди на раздори и депресии. В такива случаи следва да бъдат мъжествени — Сатурн ще им помогне. Но тази планета се движи толкова бавно, че Козирогът е длъжен да привиква към ритъма й.