Положителни и отрицателни черти – Зодия Овен

Овенът е очарователен знак. Хората от тази зодия съчувствуват на близките си, грижат се за тях, винаги помнят рождените дни, подаряват цветя. Винаги се оказват близко в нужния момент. Те имат силно рамо, на което може човек да се опре при нещастие. Те са хора на благо­родните подвизи. В брака Овенът е енергичен.

Неотслабващата енергия на направляващата планета Марс влияе отрицателно на Овена, често му позволява да пилее силите и възможностите си, да разсейва енергията си.

Овенът е доста избухлив. Преди да вземе някакво решение, следва да изчислява до една десета.

Той рядко наднича вътре в себе си. Няма да му навре­ди, ако някога изследва душата си.

Овни, астролозите ви съветват: предпазвайте се от вашия основен грях — егоцентризма. Контролирайте с големи усилия гордостта си. Учете се да довършвате не­щата докрай. В личните отношения давайте не само ма­териални блага заради любов и привързаност.