Пожарникарите извършиха близо 1000 тематични проверки в цялата страна

Проверките са част от предприетите мерки за намаляване на пожарните инциденти пред пролетно-летния сезон

Служителите на пожарната в цялата страна са провели работни срещи с кметовете на населени места, общинските ръководства и ръководствата на големите фирми и промишлени предприятия. Темата на тези разговори е била предстоящият пролетно-летен сезон и характерните за този период от годината пожарни инциденти, както и запознаване с противопожарните изисквания и установени правила за пожарна безопасност. С териториалните органи на изпълнителната власт са съгласувани редът за привличане на допълнителни сили и средства за гасене на пожари. Актуализирани са плановете на структурите на ПБС за действие при кризисни ситуации.
Извършени са близо 1000 тематични проверки на населени места,  промишлени обекти, разтоварища за пропан-бутан и светли горива, складове за леснозапалими и горими течности и други пожароопасни обекти. На ръководителите им са връчени 415 писмени разпореждания и разпоредителни писма за предприемане на конкретни действия по осигуряване на пожарната безопасност. Най-често предписаните мерки са свързани с почистването на  сухи треви и горими отпадъци в сервитутните ивици около пътищата, проверка на водопроводните мрежи, противопожарните инсталации, водоемите и пожарните хидранти. При проверките особено внимание е обърнато на изправността на противопожарните уреди и съоръжения. За нарушения на противопожарните правила и норми огнеборците в Русе, Кърджали и Пловдив са съставили административни актове.
До кметовете на общини и кметствата са изпратени 507 писма с указания за недопускане на пожарни инциденти и спазване пълната забрана за изгаряне на стърнища и суха тревна растителност. Обсъдени са и възможностите за подобряване организацията на гасаческите групи, актуализация на списъците им, осигуряването им със средства за гасене в горския фонд и поземлените имоти, оповестяването и подаването на допълнителна информация.
За поредна година са разработени съвместни оперативни планове между Районните управления „Пожарна безопасност и спасяване” и Държавните горски и ловни стопанства.