Персепол

Древноиранският град Персепол е една от столиците на ахеменидските владетели на Персия . Намира се на 50км североизточно от град Шираз . Той е основан в края на VІ в.пр.н.е. от Дарий І , владетел на империята , заемаща голяма част от територията на днешните Иран , Ирак , Афганистан и Близкия Изток . След това градът е строен и разширяван от приемниците на Дарий – Ксеркс и Артаксеркс , превръщайки го в бисер на изкуствата на Ахеменидите . Завладян през 331г.пр.н.е. от Александър Македонски , Персепол е разграбен и изгорен .

Основните археологически разкопки на града и неговите околности са проведени през 30-те години на ХХ в. и дават богат материал за неговото историческо минало . Изследванията разкриват надписи на царе и хиляди глинени таблички с текстове с данни за строителството на града и стопанската дейност .

В Персепол са запазени архитектурни паметници от древни епохи . Дворцовите постройки са поместени вътре в крепостта , на висока каменна тераса , съседстваща си със склона на планината Кух-и-Рахмат . Главният вход на терасата е оформен с парадна стълба , която води към двора , завършващ с величествени прорези согромни изваяни крилати бикове на пилони – „Вратите на всички страни”, построени от Ксеркс . От двора се откриват изходи към обширен площад , в края на който стои голямата ападана  / приемна зала / на Дарий и Ксеркс . От огромната и висока сграда са запазени 12 от 36 каменни колони с височина 18м . Стените на стълбата на голямата ападана са облицовани с плочи с релефи , изобразяващи групи от воини , шестващи пратеници с дарове от всички страни на империята , могъща персийска войска , а също така и анималистични сюжети .

Запазени са и руините на т.нар. Зала със стоте колони , където са провеждани тържествени церемонии . Оцелелите каменни рамки на вратите са украсени с барелефи на владетели на тронове , които се поддържат от фигури , символизиращи 28-те подчинени на персите страни , с изображения на персийски и мидийски аристократи , с картини на борби на царя с диви зверове .

В Персепол са запазени руините на двореца на Дарий с релефно изображение на царя, двореца на Ксеркс и други постройки . Над терасата са издълбани скалните гробници на царете / 405 – 338г.пр.н.е. /, от които е било достатъчно споменаването на едно име , за да трепери древният свят .