Паспортните служби в София – с извънредно работно време

Тази събота и неделя дирекция “Български документи за самоличност” на бул. “Мария Луиза”, службите във всички районни полицейски управления и в КАТ-Дървеница ще работят от 9 до 16 часа

Паспортните служби в София създават временна организация за улеснение на гражданите, които подменят документите си за самоличност.
През този уикенд сектор “Български документи за самоличност” на бул. “Мария Луиза”, службите във всички районни полицейски управления и в КАТ-Дървеница ще работят извънредно от 9 до 16 часа. Дали тази схема ще продължи да се прилага и в следващите съботи и недели, ще зависи от интереса на гражданите.
В дните през седмицата – съгласно Наредбата за административно обслужване, ако пред гишето има опашки, работното време ще се удължава до два часа преди /или след регламентираното. Ако е необходимо, такова работно време ще се въвежда и на територията на страната по преценка на областните директори по места.
Тъй като през почивните дни не във всички районни управления ще има работещи банкови клонове, от Дирекция “Български документи за самоличност” съветват да внесете таксата в петък.

Банковите сметки са:
На дирекция “Български документи за самоличност” – бул. “Мария Луиза” № 48
IBAN BG57BNBG96613300146501

На Столичната дирекция на вътрешните работи
IBAN BG97BNBG96613300157001

BIC на БНБ за двете сметки е BNBGBGSD