Пасивен сомнамбулизъм

Ако ви е необходимо да се убедите колко огромно е влиянието на човек върху мозъка на друг, опитайте да вну­шите на спящия един сън. Можете да внушите на сина си, че е пълководец и в съня си той ще попадне на мястото на полесражението, а на следващия ден ще ви разкаже дума по дума това, което сте му внушили. Със същия уопех мо­жете да предизвикате виденията на радостен сън. Но зако­нът за внушасмостта на човешкия мозък може да бъде уно-гребен както за добро, така и за зло. Съветваме ви да изпол­звате вашето умение само за добри цели.