Парламентът забрани присъствието на деца до 18 години в заведения за пушачи

Народното събрание прие на заседанието си на 20 май 2010 г. на второ четене текстове от промените в Закона за здравето. Те предвиждат да се забрани присъствието на деца до 18 години в заведения, където се пуши, както и в обособените места за пушене в по-големите ресторанти. Глобата за нарушение е от 200 до 400 лева, а ако нарушението е извършено от едноличен търговец ще се налага имуществена санкция от 400 до 800 лева. Отговорността е на собственика на заведението, ако е допуснал присъствието на деца. Депутатите решиха, че обособената площ за пушене трябва да е по-малка от половината от съответната обща площ.

Парламентът прие доклада за 2009 година на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. За документа гласуваха 108 народни представители, трима бяха против, а двама се въздържаха.

Парламентът не прие годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.

Парламентът отпусна персонална пенсия за особени заслуги към държавата и нацията  в размер на 700 лв. месечно на Райна Николова Рачева. Тя ще се изплаща от 1 май 2010 г.