Още 15 деца ще се лекуват чрез фонда за лечение

15  молби  одобри  на последното си заседание Общественият съвет към Фонда за лечение на деца. 12 от децата ще заминат за лечение в чужбина, за 3 деца е осигурено лечение в България.

6 са одобрените деца за финансиране на лечение. За Германия и Франция заминават 2 деца с вродени аномалии, 1 дете  с ортопедично заболяване ще се лекува във Франция, а друго дете с неврологично заболяване – в Италия. 2 деца с ортопедични заболявания ще бъдат подпомогнати при лечението им в България, съгласно Правилника за дейност на Фонда.

5 деца са одобрени от Фонда за финансиране на следващ етап от провеждано лечение. За Германия заминават 2 бебета – с онкологично и очно заболяване, както и други 2 деца с неврологични заболявания. Във Великобритания ще се лекува 1 дете с чернодробно заболяване.

4 деца са одобрени от Фонда за дофинансиране  на лечението им. За Германия  заминава 1 дете за лечение след бъбречна трансплантация. 2 деца с онкологични заболявания заминават за Франция и Германия. За 1 дете е осигурено лечение в България.

По молбата на 1 дете Фондът е поискал съдействие от организацията “Спаси, дари на…” за набиране на необходимите средства. Това се е наложило поради факта, че досега трикратно са отпускани средства за лечение, които възлизат общо на 146 154 евро. За други две от децата Общественият съвет към Фонда е решил да се изиска допълнително становище от съответните специалисти.

Сумата по одобрените 15 молби  възлиза на 356 376 лева.

От началото на 2010 г. заявленията за организационно и финансово подпомагане лечението и диагностиката на деца, които Общественият съвет на Фонда е утвърдил, са вече 108.