Очакваме вашите истински истории!

Уважаеми колеги от системата на АСП! На официалната интернет-страница на Агенцията за социално подпомагане стартира нов раздел, наречен „Истински истории“.Това ще бъде мястото за вашите истории – случаи на добре свършена работа от служители на АСП по цялата гама от дейности, интересни казуси от практиката, решаване на тежки социални проблеми на лица и семейства с помощта на агенцията,  добри практики от сферата на социалните услуги, предотвратени измами в сферата на социалното подпомагане и пр. Доколко интересна и полезна ще бъде  тази нова идея изцяло зависи от вас – работещите в АСП, посветили усилията си за доброто на онеправданите от съдбата.