остров Елефант

Неголемият остров Елефант / с площ 10 – 15 кв.км , в зависимост от приливите и отливите / е разположен на 11км от крайбрежието на щата Махаращра , на пристанището Бомбай . Неговото португалско име е  свързано с изваяния огромен каменен слон , който се е намирал тук , а по-късно е пренесен от острова и положен в градината на Виктория в Бомбай .

Един от забележителните култови центрове на Индия през VІ – VІІІ в. е пещерният храм на острова . Отвън той има естествените контури на хълма без надстройки . Вътре е разположена голяма зала с колони , подпиращи тавана на пещерата . В храма , издълбан на базалтовата скала – по подобие на райската обител на Шива в планината , се намира главната светиня – 5-метровият високорелефен бюст на Тримурта или триликия Шива . Главите на божеството , обърнати на различни страни , представляват неговите три образа : Създателят , Пазителят и Разрушителят .

Отстрани на Шива се намират статуите на каменни стражи с височина 5 – 6м . Една от композициите на храма изобразява Шива със съпругата му Парвати .

Особено интересен е релефът на танцуващият Шива / един от аспектите на божеството или Шива Натараджа /. Съкрушителният ритъм на танца на владетеля , потъпкващ демона на незнанието , символизира разрухата на света в края на космическия цикъл , идеята за вечното движение , където Шива се изявява като очистителна мъдра сила . Това изображение е послужило като прототип на голям брой южноиндийски бронзови статуи и става широко известно .

Когато остров Елефант е завоюван от португалците при владетеля Ахмадабада , неговия храм престава да бъде място за поклонение и запустява . В началото на 1970г. той е възстановен и консервиран . Сега островът и неговите забележителни паметници са популярно място за туризъм в Индия .