Оран

Оран – голям град в Северозападен Алжир . Разположен е на брега на Средиземно море и е административен център на вилаета Оран . Градът е пристанищен , търговски , промишлен и занаятчийски център на Северозападен Алжир .

Оран е основан през 903г. от арабски преселници от Андалусия / Южна Испания /. Влиза в пределите на различни арабски държави на територията на Алжир , а в някои периоди е фактически самостоятелна търговско-корсарска република . От 1509г. до 1791г. е под испанска власт , а от 1830г. попада под властта на Франция .

Архитектурният облик на града е много интересен , тъй като съчетава различни стилове , които отразяват многовековната му история . Общият му стил е мавритански . От времето на испанското владичество , когато Испания е самостоятелна страна е запазена катедралата „Санта Крус”/ от ХVІ в. , но по-късно многократно достроявана и реставрирана /. От същия период е испанската църква / ХVІ в. /, кварталът Ла Бланка , портата от ХVІ – ХVІІ в. с испански гербове и други . От времето на турското владичество / 1791 – 1830г. / са запазени две джамии и останки от двореца на бея . От втората половина на ХІХ в. градът бързо се разраства – извършва се значително строителство от френските власти . Изгражда се система от булеварди – магистрали и сгради в еклектичен стил от края на ХІХ в. и началото на ХХ в. Сред тях са кметството / 1882 – 1885г. /, операта / 1906г. /, католическата катедрала , гара с часовникова кула под формата на минаре / 1913г. / и други . От 50-те години , с изграждането на многоетажни жилищни и административни сгради , градът започва да придобива съвсем съвременен вид . През 60-те години Оран се утвърждава като един от основните университетски центрове в Алжир .