Опитът на Либолт

Лекарят стои пред пациента и леко слага лявата си ръ­ка върху главата му, а два пръста на дясната си ръка по­ставя пред очите на болния на височина около 30 см. Па­циентът е принуден да гледа неотклонно в тях. След това д-р Либолт произнася монотонно: »В това, което ще се слу­чи, няма нищо, което да ви плаши. По вашето собствено и ло мое желание вие ще изпитате душевно изменение, подоб­но на това, което изпитвате всяка нощ. Ще преминете от активно бодърстващо състояние в полусън, в които ще чу­вате какво ви се говори, но няма да можете да правите ни­какво движение. След това ще изпаднете в обикновен сън, който няма да се отличава по нищо от нощния и няма да имате никаква представа какво става около вас. Но щом поискам, вие ще се събудите и ще се чувствате значително по-добре и без болките в главата.“ Лекарят бавно движи двата си пръста в кръг пред очите на пациента. Кръгооб­разното движение   продължава около пет минути, докато тече монотонен разговор с пациента, от когото се иска да следи движението па пръстите.