Опис, оценка и пазене на вещта

1.  Опис – Абсолютно условие за описа е СИ да се увери, че имотът е бил в собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната. Той прави проверка чрез справки в данъчните и в нотариалните книги; ако в тях няма данни – разпит на съседи и др. средства; ако отново няма данни – индиция е владението или държането.
Важат същите правила, както за движими вещи.
2.  Оценка – но пазарната цена, определя се от СИ въз основа на заключение на вещи лица.
3.  По правило имотът се оставя в държане на длъжника, който става негов управител и пазач. Ако не го стопанисва добре или пречи на трети лица да го преглеждат, СИ го предава на пазач.