Опасността от каталепсията

Въпреки че каталепсията е най-силното доказателство за силата на внушението, тя е свързана с голяма опасност за този, който често се подлага на нейното въздействие. Опасността се заключава във възможността да се привикне към мускулно напрежение за продължително време — и то­гава ще се повтори историята за вълшебника, който викал духове, но след това не могъл да се освободи от тях.

Един от най-добрите субекти — каталептици, каквито са виждали сцените на Америка, внезапно изпаднал в не­волно каталептическо състояние извън сеансите. Със силно нервно разстройство той завършил живота си в една пси­хиатрия.

При хипнотичните опити мнозина съумяват да повдиг­нат такива тежести, с каквито никога не биха могли да се справят в нормално състояние. Със силата на внушението може да се накара някой да усети миризма на далечно раз­стояние, каквато никой друг от присъстващите не усеща. Същото става със зрението и слуха. Много случаи на оглу­ша ване се лекуват с хипноза.