Психосексуална характеристика – зодия Овен

Овенът е активен в секса. Хората от тази зодия спадат към категорията «гореща кръв». Но тъй като никога не забравят своето «Аз» даже в разгара на еротичната страст, съществува опасност от въвличане в такива взаимо­отношения, където отсъства духовното удовлетворение.

За разлика от Скорпиона и Телеца, които предпочитат продължителното полово сношение, Овенът често прави това много бързо, но даже втория и третия път е много пламенен и поривист. По време на половия акт Овенът просто е неистов. Мъжът често проявява своите емоции с разни стонове и възклицания. Когато са много възбу­дени, жените често забравят позата, достойна за въз­питаната лейди и приемат ролята на мъжа.

Както вече стана дума, под влиянието на планетите, отличителните характеристики на зодиите могат да от­слабват, приглушават. Овенът обаче във всичко е длъжен да бъде пръв и е разумно да се предположи, че ако той е агресивен в приказките, такъв ще е и в леглото.

Управлявани от Марс, тези войни — мъже и жени — сами си избират партньора, после го «атакуват», понякога скромно, срамежливо, но понякога и без каквото и да е предупреждение. Как точно Овенът ще се държи по време на полов акт е невъзможно да се предскаже, тъй като не е възможно да се предскаже поведението му въобще. Едно само е несъмнено — той иска да бъде агресивен, желае да бъде победител. А как се изпълнява тази роля и какви резултати произтичат от това, зависи от влиянието на пла­нетите в индивидуалния хороскоп.

Овните проявяват голямо изкуство в несексуалните маневри за да постигнат личните си цели. Създават розо­вата завеса на съвършенството до тогава, докато не убе­дят обекта на своето внимание в това, че те наистина са рицарите в сияеща броня или лейди от кралския двор. А всъщност хората от тази зодия искат да бъдат в цен­търа на вниманието и в личните отношения. Овните умело избират тези партньори, които ще поддържат целите им в делата и в любовта.

Хората под знака на Овена обикновено не изпитват угризения на съвестта заради извънбрачните си връзки.

Но не бива да се създава впечатление, че Овенът няма положителни качества в личния живот. Тези, които имат някакви връзки с тях, трябвало напълно да пожертват целите и стремленията си. И ако правят това умело, чака ги много любов, приключения, различни обществени зани­мания. Овните обикновено не се стремят да имат деца, но когато все пък това се случи, те стават приятели и съветници на децата си. Тъй като Овните дълго съхра­няват юношеските си възгледи, добре им върви с младото поколение, проблемите между бащи и деца при тях не съществуват.

Предоставете им изобилие от секс. Но преди всичко ги ласкайте. Те живеят в света на тялото. По време на поло­вия акт обичат да им говорят похотливи думи. Признават разнообразието в секса и смятат, че нищо не е извън рамки­те на благоприличието. Много ги възбужда меката светли­на и музиката.