Общи прогнози за задия Риби

Техният живот е подвластен на Нептун – планета на контрастите, неспокойната и загадъчна точка, на която приписват тайните вдъхновения, ясновидските сънища, напора на емоциите, мистицизма, а също и безкрайния хаос. Техният знак е благоприятен за другите, но е тежък за тях и вътрешно, и външно
Риби, значи всъщност – наводнение, но също и смирение. Знакът на Риби е свързан и с кръщението-пречистването и опрощението. Тяхната вътрешна стихия е водата, а участта им – глъбините. Тяхната същност е водната мечта, неспокойствието във всичко, което тече и се вълнува, но и още хаосът на дълбочината, заплетената сложност на водните разстения, опасната неопределена хлъзгавост на водата. Те символизират страданието и състраданието, печалната красота на езеро при Луна, преходността на всичко, което изтича, усложнението, болезнените неща, платоничните сълзи на природната грубост и несправедливост. Тяхната кожа е по-тънка от тази на другите и де-белокожите умело използват това. Тяхната сфера на изява е чувството – то командва мислите им и отслабва волята им. Тяхната натура е целеустремена – те живеят с поглед обърнат навътре. Техният свят евътрешният им мир, душевните преживявания и интимният им свят. А външните успехи за тях са мираж. Те живеят по принципа на инт-роверта, надарени са с богат вътрешен живот. Ценят повече вътрешното съвършенство, отколкото външните придобивки. Не са по вкуса им празните разговори, шумните забавления, промените на средата. За тях е главен принцир: „Най-ценното богатство аз нося у себе си“. Поначало, те живеят с идеи и понятия, схващат бързо общото в нещата, но изпускат често детайлите. Те са склонни към преданост до саможертва, чувствата им имат истинска дълбочина, но често им липсва сила. Като воден знак, те могат да отразят всичко и всички, а тях – никой не може да ги отрази.
Типично за тях е ниското самочувствие – склонни са да се само-подценяват. Своите успехи приписват на случайността, а неуспехите – само на себе си.
Стеснителни са и това им пречи да дадат израз на чувствата си, най-често задържат поривите си. Всичко вършат с колебания и размисъл, терзае ги често чувството им за вина, дори, когато не са виновни. По правило са пасивни, по-скоро са снлонни да отстъпят правата си, отколкото да воюват за тях. Имат богати и разнообразни интереси, но тъкмо това им пречи да се съсредоточат, да концентрират силите си върху една цел. Към това се прибавя и тяхната непрактичност, готовност да услужат другиму, като забравят себе си и интересите си. Щедри са, понякога до розточителство, дребните сметки са им чужди.