Николай Младенов: България се опита да даде на ЧИС по-практична насока

„Като ротационен председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) България се опита да даде по-практична ориентация на организацията”, това каза министърът на външните работи Николай Младенов при откриването на 22-рата среща на Съвета на министрите на организацията на Черноморско икономическо сътрудничество. Според него, това включва няколко важни аспекта – подобряване на работата на организацията, секторното партньорство в областите енергетика, наука и технологии, транспорт, а също и „меките мерки за сигурност”, а най-вече засилване на сътрудничеството между ЧИС и ЕС.

Според министър Младенов, държавите в региона все още са изправени пред поредица от проблеми като глобалната икономическа криза, вътрешнополитически проблеми, двустранни диспути, липса на конкретни проекти и всички те са препятствия пред регионалното сътрудничество.

Министърът представи свършеното по време на българското председателство в откроените приоритетни области. Той изтъкна, че очаква от Гърция, която поема ротационното председателство на организацията, да продължи дебата по реформирането на ЧИС.

По отношение на секторното сътрудничество, Николай Младенов заяви, че България е изпълнила предварителния календар от събития – министерски срещи в областите енергетика, наука и технологии и транспорт.

Николай Младенов открои Черноморската синергия и Източното партньорство като двата най-важни компонента на европейската политика на съседство към Черноморския регион. България като държава-учредител на ЧИС и страна-член на ЕС има отговорността да подпомага сътрудничеството между ЕС и ЧИС и процеса на сближаване между страните на региона и Съюза, подчерта в заключение министърът.