На днешното си 203-то редовно заседание СЕВ одобри две позиции на страната ни за заседания на Съвети на ЕС

На днешното си 203-то редовно заседание Съветът по европейските въпроси одобри проект на позиция на Република България за заседание на Съвет на Европейския съюз по образование, младеж и култура, което ще се проведе на 10 и 11 май 2010 г. в Брюксел. В дневния ред на заседанието е предвидено да бъдат разгледани точки в областите на образованието, младежта, културата, аудиовизията и спорта. В сферата на културата се очаква Съветът да вземе решение относно проявата „Европейска столица на културата” за определяне на домакинство на Швеция и Латвия за 2014 г., като са номинирани съответно градовете Юмеа и Рига. Тази година се отбелязват 25 години от старта на инициативата на Европейския съюз, която се определя като една от ключовите дейности на ЕС в културната сфера. В областта на аудиовизията е включено за обсъждане бъдещото развитие на Еуропеана като онлайн многоезична точка за достъп до цифров културен материал от цяла Европа (книги, вестници, снимки, филми и аудиовизуални творби, архивни документи, музейни експонати, архитектурно и археологическо наследство и др.). В тази връзка страната ни изразява пълна подкрепа за изграждането и устойчивото поддържане на цифровата библиотека Еуропеана, като са предприети конкретни дейности по създаването на пакет от комплексни политики за включването на България в процесите на общоевропейското развитие, за образование чрез достъп.

На днешното си заседание СЕВ одобри и проект на позиция на България за извънредното заседание на Съвета на министрите по транспорт на ЕС, което ще се проведе на 4 май в гр. Брюксел. Срещата ще бъде посветена на възможните последващи мерки за намаляване на негативните ефекти от кризата, засегнала европейското въздушно пространство в резултат на облака вулканична пепел от Исландия. Българската страна ще подкрепи предложените от Европейската комисия мерки за осигуряване на временна възможност за по-гъвкаво прилагане на законодателството и предоставяне на държавни субсидии, с цел облекчаване на финансовите затруднения на авиокомпаниите след кризата. България ще даде подкрепата си и за осигуряване на еднаквото прилагане на правата на европейските пътници, подобряване на оценката на риска и събирането на данни във връзка с отварянето и затварянето на европейското въздушно пространство. Министрите на транспорта се очаква да дадат зелена светлина и на прилагането на Европейски план за комбиниран транспорт, с което да се гарантира бързата и лесна замяна на един вид транспорт с друг, винаги когато това е необходимо.