Началникът на Политическия кабинет на премиера изпрати писмо до главни редактори и директори на медии с въпрос оказван ли им е натиск от страна на правителството

Началникът на Политическия кабинет на министър-председателя Бойко Борисов г-жа Румяна Бъчварова изпрати писмо до главни редактори и директори на медии с въпрос оказван ли им е натиск от страна на правителството.

Прилагаме пълния текст на писмото:

„Обръщам се към Вас като представители на българските печатни и електронни медии,  като ръководители на обществените медии и БТА. Повод е публичното изявление на президента Георги Първанов от вчера – 29 май, че е свидетел на осъществявана от правителството  “ Последователна кампания за натиск върху медиите”, която, според него, цели „ Да бъдат уплашени определени медии.“

Такава констатация е крайна и тревожна. Затова, в интерес на всички български граждани, независимите  медии, в интерес на авторитета ни на демократична държава – член на ЕС, е да има пълна яснота по основанията и истинността на  твърдението на държавния глава.

В тази връзка апелирам да изразите позицията си  дали твърдението на президента Първанов съответства на обективните факти за политиката на правителството към независимите български медии и дали:

1.      Има случаи, в които от името на, или чрез представители на българското правителство е бил оказван натиск върху редакционното  и новинарско съдържание на медиите, които представлявате;

2.      Сте срещали  действие или решение на българското правитество, с което са били ограничавани правата на медиите ви да бъдат свободно финансирани, развивани и разпространявани;

3.      Тълкувате решението за намаляване броя на членовете на регулаторните органи и в частност СЕМ и КРС,  като ограничаване независимостта на българските медии и влияние върху редакционната им политика в интерес на правителството

Очаквам  Вашите честни и публично заявени отговори на тези въпроси. Те ще покажат дали президентът Георги Първанов има основания за своите критики или в името на  прикривани политически цели  манипулира общественото мнение, за да подрони доверието в политиката и реформите, които провежда българското правителство в момента.

Вашата оценка и позиция е важна преди всичко за всеки един ваш зрител, слушател и читател, които имат право да знаят истината  за независимостта на българските медии.”