националният дворец на децата чества 60-годишнина

На 1 юни 2010 г. Националният дворец на децата чества 60-годишнина от създаването си. Като уникално звено на Министерството на образованието, младежта и науката дворецът заема особено място през годините. В него пълноценно се ангажира свободното време на децата и младежите. Целогодишно се предлагат разнообразни дейности в различни културно-образователни области. Под покрива му се осигуряват подходящи условия за творчество и изява на младите хора. Досега през клубовете, кръжоците, художествените състави и спортните прояви на двореца са преминали над половин милион деца.

Честването на 60-годишнината на Националния дворец на децата е под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката