Национален парк „Ууд Бъфало”

най-големият в цяла Америка . Той е разположен в северозападната част на страната . Неговата територия се простира на 283км от юг на север и на 161км от запад на изток , заемайки площ около 4,5млн. хектара . Паркът е между езерата Атабаска и Голямото Робско езеро на гориста и ливадна , на места заблатена равнина , изобилстваща с реки и езера , на границата на хвойнови , смесени гори и тундрови редки гори . Основан е през 1922г. за спасяването на популацията на горските бизони . Тук се намира една от най-големите в света вътрешни делти , образувана от реките Атабаска и Пийс Ривър , вливащи се в езерото Атабаска .

Освен бизони в националния парк има и много други диви животни . Сред тях са мечки , рисове , вълци , черноопашати и белоопашати елени , вапити , карибу , мускусови плъхове , лосове , бобри , обикновени бодливци и скунксове . В парка гнездят стотици хиляди прелетни птици от повече от 200 вида . Сред тях има няколко десетки двойки бели американски жерави , от които на планетата са останали съвсем малко . Местата , където те гнездят , зимовищата им и пътят на миграцията им се охраняват .

През огромната територия на НП „Ууд Бъфало” преминава само една пътека за самостоятелни туристически екскурзии и условията за пътешествия са строго регламентирани .