Национален парк „Улуру-Катаюта”, „Уилъндър”

Национален парк „Уилъндър” – този интересен парк на Австралия заема площ 6000кв.км и се намира в басейна на река Мъри / щата Нови Южен Уелс /. Има интересни езера отложени от бивши пресноводни водоеми от кватернера . Освен това в този регион се намира забележителен древен „вкаменен ландшафт”. Това са пясъчни формации със същата геоложка възраст .

Природата на националния парк „Уилъндър” в общи линии не е претърпяла промени от плеистоценския период и е съхранила най-древни следи от човешки живот с възраст 30-40хил. години . В националния парк са открити добре запазени изкопаеми останки от древни торбести животни .

Национален парк „Улуру-Катаюта”. По-рано се е наричал Улуру / Айърс Рок Маунт Олге /. Той се намира в югозападната част на Северните територии на издигнатите пясъчни равнини на Централна Австралия . Паркът има площ 1325кв.км и е известен с редки геоложки образувания . Сред тях е най-големият в света гранитен монолит – твърдицата Айърс Рок / Улуру /, а също така планинският масив Олга / Катаюта /. Скалите се отнасят до камбрийския  период и са на възраст 500-600млн. години . Огромната червена скала Улуру се смята от аборигените за свещено място от 15000г. Те се издигат над окръжаващата местност на височина 348м . Дължината на монолита е 3,6км , а ширината му 2,4км . Това колосално геоложко образувание се издига като маса над местността . Стръмните му страни са недостъпни за нормално изкачване . В подножието на Улуру има естествени пещери , в които са запазени останки от древни хора . Срещат се скални рисунки , изобразяващи сцени от живота на австралийските аборигени . Възрастта на тези рисунки е 10000 години . В наши дни това място запазва културното и религиозното си значение за аборигените .

Групата на монолитни гранити – твърдици Катаюта се намира на 27км западно от Айърс Рок . Нейната площ е 21,6кв.км и включва 28 големи кръгли монолити с отвесни склонове . Най-важен от тях е монолитът Олга с височина 525м , издигащ се като червена кула . Както и Улуру , Катаюта е свързана с легендите на аборигените .

Около тези удивителни скали се простират пространства с рядка растителност , представена от акации и пустинен дъб . Тук се среща пустинната роза на Стюарт . Тя е растителната емблема на Северните територии . Сред острата пустинна трева растат бяла и жълта маргарита , а след дъжд пустинята се покрива с цветен килим .

В националния парк се съхраняват редки и изчезващи видове от местната фауна . Тук живеят 20 вида млекопитаещи ендемити , сред които е гигантското рижо кенгуру и други торбести . Има също и животни , които не са от ендемичната фауна , а са внесени в Австралия . Това са рижата лисица , кучето динго , подивялата камила , подивялата котка и други . Има различни видове влечуги , а над скалите кръжат орли .

В националния парк живеят австралийски аборигени , които се занимават с лов и събирателство , които изпълняват тук своите песни и танци . В парка „Улуру-Катаюта” се изпълнява сложна комплексна задача – съхраняването на уникалната природа , културата и традициите на аборигените в условията на все по-нарастващия туристически поток .