Национален парк „Сундарбан”

Национален парк „Сундарбан”/Сандарбан/ – разположен е в заблатените ниски брего ве на най-големите в света делти , образувани от вливащите се в Бенгалския залив на р.Ганг и р.Брахмапутра , на границата между Индия и Бангладеш .Тази територия заема площ от 10хил.кв.км и е съчетание от протоци и нискобрежни острови , периодично заливани от морските приливи , с обширни мангрови блата . Повече от половината територия / 6000кв.км / принадлежи на Бангладеш .

Националният парк е създаден за охраняване на мангровите храсти и техния разнообразен и ценен животински свят . В мангровите гори и шубраците на пясъчните крайбрежия , в дюните и в масивните дървета , шубраците от палми нипа , папратите и в другата растителност кипи живот . Във водите на резервата живеят морски млекопитаещи : делфини , гигантски делфин – среди и морската свиня .

Особена ценност представлява абитаващата Сундарбан най-голяма в субконтинента популация / 264 броя / на т. нар. кралски тигри .