Намаляване на болките

Хипнотизмът лекува болките, където и да се намират те в тялото. Внушението за отсъствието на болката, което се съобщава на мозъка,   разделя, така да се каже, връзката между болезненото състояние и съзнанието, и болката по­степенно намалява.

Казвате: „Твоята болка ще изчезне без следа: тя няма да се върне повече.“ Ако това не стане изцяло, трябва от­ново да върнете пациента в хипнотично състояние й да по­вторите внушението. Не забравяйте, че това е единственият естествен лечебен метод, който е успешен, защото се опира на самата природа! Болките ще се чувстват все по-слабо и по-слабо, докато изчезнат.