Най-общо за водолей – Aquarius

Стихия – въздух.

Символ – носач на вода.

Цвят – наситено синьо.

Планета-покровител – Уран.

Водещ мотив – търсене на истината.

Символизира прасеца на крака, глезените и циркулацията на теч­ностите в кръвта на човека.

Положителен характер – независим, оригинален, изобретателен, общителен, социален, постоянен, без предразсъдъци, упорит в търсе­нето на истината, хуманист.
Отрицателен характер – индивидуалист, екстравагантен, нетактичен, непостоянен, приказлив.
Любимият сезон на Водолей е ранната пролет, а върховната въз­раст – лекокрилата младост, изгрев на живота.
Предопределен е към внезапен крах, а не към бапно и мъчително износване.
Любимите му цветя са кокиче, циклама, а дървото – дъб.
Предпочита синия цвят. Възхищава се от гордия и независим орел. Чете с удоволствие поезията на Пушкин и белетристиката на Сер-вантес, Джек Лондон, Стефан Цвайг и Дюма-баща. Негови любими герои са Фауст, Одисеи и смахнатите чудаци на Жул Верн. На пред­ставителите на този зодиакален знак би им допаднал особено фило­соф като Хераклит, чийто основен девиз е: „Всичко тече“.
Хората от този знак обичат френската и италианска музика. Те не­навиждат инертността, мудността и духа на застоялото, всичко теж­ко. Не приемат буквоядетвото, тесногръдието и вечната рутина. Не могат да се примирят с каноните, формализма и оловната тежест на грижите и задълженията. Мразят сивите делници на ежедневието, както и властта, която иска да и служат. За тях е трудно да приемат ограниченията и диктатурите или, с други думи ВСИЧКО, което обвързва духа.
Те трябва да бъдат особено внимателни със земните знаци, тъй като те са твърде тежки, за да бъдат издигнати и могат много лесно да ги смъкнат.
Родените под знака Водолей имат определен афинитет към мис­ленето, компанията и процеса на организиране. Привлича ги техни­ката и всичко, което ги държи в напрежение. Обожават предизвикателството, ексцентричността и сензацията.
Чужди са им егоизмът, упорството и глупостта, тъй като не оби­чат необмисленото и не приемат всичко, което им се натрапва и ог­раничава тяхната свобода.
Големите конфликти в живота им настъпват, понеже изпреварват своето време. По тази причина, те са обречени на откъснатост. Съд­бата им поднася възходи и падения, непредвидени бракове и пъте­шествия. Следват раздяла и опасни положения. Понякога, въпреки техния интелект, ги очаква безизходица.
Най-добрият съвет към тях е да се усамотяват и старателно да размислят винаги, преди да действат. Ако те изчакват решението на вътрешния си разум, Никога не биха сгрешили.
Най-често неприятности им се случват през периодите от 22 ап­рил до 20 май и от 23 октомври до 21 ноември. Съдбоносни години за тях са – 2, 9, 16, 23 и т.н. – през всеки седем години.
Денят, през който им върви най-много, е събота.
Щастливите им цветове са тъмносиво, бежово, зелено или мора­во, а успешни цифри – 9 и 11.
Закрилят ги алуминият (от металите) и аметистът, цветният би­сер или коралът от благородните камъни и минерали. Техните дър­вета са върбица, черница и дъб, а страните – Абисиния и Никарагуа.
Девизът им е: „Аз мога“.
Водолей обикновено нямат проблеми с приятелите. Те привличат връстниците си, защото с тях е интересно. Понякога са им присъщи крайните етични оценки. Не е лошо да разберат, че хората не се де­лят само на добри и лоши, а са устроени много по-сложно.