Над 291 000 човека са участвали в схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през 2009 година

Над 291 000 човека са участвали в схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през 2009 г., каза заместник-министърът на труда и социалната политика Красимир Попов на брифинг за напредъка на Оперативната програма в шатрата на МТСП пред паметника на Съветската армия. Днес е последният ден от информационната кампания „Знаете ли какво може да направи за Вас социална Европа?”.

МТСП въведе иновативни за България подходи като ваучерния механизъм за професионална квалификация и придобиване на ключови компетенции, отбеляза заместник-министър Попов. По насочената към заети лица схема „Аз мога” са кандидатствали над 60 000 души, раздадени са ваучери за обучение и придобиване на професионална квалификация на над 20 000 души и предстои да бъдат обхванати още около 30 000 желаещи.

Заместник-министър Попов припомни, че след последното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са одобрени нови операции, чрез които ще бъде осигурена подкрепа на около 13 500 младежи за платени стажове, за наемане на 9 000 лични асистенти на хора с увреждания и за повишаване на квалификацията на 42 000 учители. По Оперативната програма ще бъдат осигурени средства и за интеграцията на пазара на труда на неактивни лица от уязвимите групи, както за създаването на нови и подкрепата на вече съществуващи социални предприятия и кооперации за хората с увреждания.