Над 12 млн. евро за информационни технологии сме получили за 3 години по европейски програми

През последните 3 години България е получила над 12 млн. евро в областта на информационните и комуникационни технологии от Седма Рамкова програма и Програмата за конкурентоспособност и иновации. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов при откриването на публична дискусия за международната конкурентоспособност на България.  Подкрепата за български ИКТ организации, които участватват в проекти  по европейски програми е приоритет за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/.

Заместник-министърът подчерта, че МТИТС може да участва в процеса на подобряване на националната конкурентоспособност като стимулира развитието на ИКТ инфраструктура и електронното управление. От една страна целта е създаване на добра нормативна рамка в подкрепа на конкуренцията на пазара, а от друга  – подпомагане на изграждането на комуникационна инфраструктура на места, където има доказан „пазарен провал”. Това са отдалечени или слабонаселени райони, с високо ниво на безработица и нисък жизнен стандарт на живот.

Създаването на работещо е-управление може да подобри взаимодействито между бизнес и администрация, каза още Първан Русинов. Конкурентоспособността на българските фирми зависи от създаването на благоприятна бизнес среда, с по-малко регулации, но и по-бързо и качествено обслужване.