Мъж-Водолей – обща характеристика

Водолей е знак на въздуха под покровителството на Уран. Харак­терът на родените под този знак е мечтателен, а натурата – емоцио­нална. Покровителството на Уран подлага Водолей на покорност към съдбата, която не винаги е щастлива, защото това е планетата на тъж­ните спомени, меланхолията и неосъществените надежди. Това пок­ровителство внася и противоречивост в характера на Водолей. От друга страна, тези хора са активни, енергични и привлекателни за дру­гите със своята човечност. Те обичат да правят всичко, за да помагат на тези, които са в беда. При тях има също периоди, когато изцяло се поддават на мързела и бездействието, но когато се засили влияни­ето на Уран, те са способни да извършат за седмица месечната рабо­та.
Водолей са настойчиви, но успоредно с това, често преживяват пе­риоди на остра неувереност в себе си. Истина е също, че тя бързо из­чезва и се появява отново спокойствието и ентусиазма.
Това са скромни и надарени хора. Всичко правят сами. При тях ще има всичко – и бедност, и богатство, и успехи, и катастрофи. Ще има интересни срещи и разочарования. Понякога ще им се струва, че умират, но съдбата тутакси ще им изпраща помощ и спасение.
Мъжът-Водолей живее със своите идеали и това също му влияе. В любовта той търси пълно съгласие, духовно единство, на което дър­жи повече, отколкото на физическото влечение. Водолей може да бъ­де добър съпруг, ако не се разочарова в партньора. Никога и никого не унижава. Мъжете-Водолей са обкръжени от жени и умеят да се радват на живота с тях.