Мъж-Водолей и жена-Водолей

И двамата са запазили младежкото в себе си. Преди всичко те са двама приятели, брат и сестра, другари, а след това – любовници. Ако те се срещнат в младоста си, ще се обичат, след което любовта пос­тепенно ще угасне и ще поеме по-различни пътища. Ако те са по-въз­растни, ще останат заедно, ще изградят чувствата на приятелство, а след това – и на любов. Рядко, но обещаващо съчетание, изключител­но подходящи, подканящи любовници, стимулират се умствено и фи­зически – преди и след акта. Много си подхождат сексуално, въпреки че няма емоционално привличане. И двамата са рационални, мисле­щи и умерени. Имат много интереси извън себе си. Имат всички пред­поставки за приятна връзка и хармоничен брак.