Мъж-Водолей и ерос

Водолей мрази протакането и по-скоро се хвърля директно в същ­ността. Водолей като актьор, няма добра способност да запомня ро­лите си бързо, но той е естествен артист и оратор и има необикновена способност да убеждава другите.
Мъжете-Водолей печелят с финото си домогване и са способни на най-неочаквани чувства. Притежават високо сексуално въображение.
Една фригидна жена няма да остане дълго фригидна с него. За не­щастие, си губи сексуалната енергия в мечтание и еротични фанта­зии.
Той е неуморим, винаги търсещ. Лесно се влюбва, но се колебае, преди де се ожени. Ако най-сетне го хванете, ще видите, че е голяма закачалка. Чувствителен, любезен, експресивен, жив.
Добре преценява характерите на познатите си. Той харесва и е ха­ресван. Въпреки че може да изглежда студен, той стопля с мъжки
магнетизъм. Нещо повече, въпреки че винаги е привлечен от новото и необичайното (Уран е неговият ръководител), той е човек, на кой­то може да се вярва. Ако флиртува, това е, защото е привлечен от не­що ново и непознато.
Той може да бъде много приятен и стимулиращ за избраната же­на. Той се интересува от жената-индивид, а не от секс-обекта. Мно­го жени намират, че е чудесно да имат съпруг, който цени повече техния ум, отколкото тяло.
Той предпочита да си доставя удоволствие с вариациите на пре-диграта, вместо със същността. Това контрастира на неговата въз­можност да запалва другия пол, но обяснението е просто. Предиграта е съществената част за него.
Фактически, неговото спокойно доближаване може да се окачес­тви като артистичност в правенето на любов, но вие трябва да го под­бутвате. Отговорът е, не че му липсват сили, а просто не се е сетил, че е време.
Един път запален, той е свободен и подканящ любовник с чудес­но присъствие. Той ще ви доведе до задоволяващ връх. Фактически, имате толкова шанс да го промените, колкото да промените течени­ето на една река.
Любовта е сцена за Водолей, а той рядко играе една и съща сце­на по различен начин. Той е истински сексуален научен работник, за­щото чете и има желание да опита всички пози поне веднъж.
Ако жената поиска шведска тройка, той ще се присъедини и ако се убеди, че всеки е достигнал връх, следващата седмица ще доведе двама приятели за четворка. Обича сложни вариации. Понякога не­говите експерименти довеждат партньорката до екстаз, а понякога е недоволна.
Водолей не се обижда, ако го обвинят, че е аморален. Той е толе­рантен, с широк поглед, така че нищо човешко не му е чуждо. В хе­теросексуален секс предпочита екзотичното пред конвенциалното.