МТИТС отбелязва Европейския морски ден

Голям размер

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отбелязва днес Европейския морски ден с редица прояви.

В сградата на ведомството се провежда кръгла маса на тема „Повишаване на безопасността на корабоплаването – роля и място на третия пакет по морска безопасност на Европейския съюз”. Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” Сергей Църнаклийски. В своето изказване той акцентира на важността, която всички държави от Общността отдават на морската си икономика за справяне с финансовата криза. В духа на европейските традиции и политики, българската страна също координира усилията си за популяризиране на свързаните с морето дейности, както и на стремежа за постигането на значителен принос на морския сектор към брутния вътрешен продукт на страната, допълни той.

На 11 март 2009 г. Европейският парламент прие третия пакет за морска безопасност. Неговата основна цел е да се възстанови конкурентоспособността на морския сектор чрез насърчаване единствено на онези оператори, които спазват стандартите за безопасност и чрез увеличаване натиска върху тези, които не съответстват на стандартите. Третият пакет за морската безопасност съдържа шест директиви и два регламента. Сроковете за транспониране им в националното законодателство варират от 30 ноември 2010 г. до 1 януари 2012 г. Целта на днешната дискусия е да допринесе за бързото и успешното им интегриране в българското законодателство.

На форума присъстват представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Морска администрация”, ДП „Пристанищна инфраструктура”, морския и застрахователния бранш и др.

В рамките на Европейския морски ден учениците от професионалните гимназии по корабостроене и корабоплаване във Варна и по корабоплаване и риболов в Бургас, ще посетят съответните териториални дирекции на ИА „Морска администрация”. Те ще имат възможност да се запознаят с ролята, дейността и функциите на изпълнителната агенция.

Пристанищата в Бургас и Варна също се присъединиха към инициативата с „Ден на отворени врати”.

* 20 май е датата, която Европейският съюз обяви за фокус на стремежа на европейските институции, държавите-членки и всички заинтересовани страни да обединят усилията си за по-ползотворно, интегрирано и устойчиво използване на един от най-ценните ресурси на Европа – нейните водни пространства.

Тази инициативата е следствие на интегрираната морска политика на Европейския съюз, в рамките на чието разработване редица заинтересовани страни изразиха необходимостта от официално отбелязване на богатото морско наследство и бъдеще на Европа, с цел привличане на вниманието на обществеността към морския сектор, повишаване на морското самосъзнание на народите и преодоляване на секторния подход към морето в името на една жизнена морска икономика.