Министър Цветанов: Важна е работата на институциите срещу интелектуалното пиратство, но и дисциплината на потребителите

Меморандум за разбирателство и сътрудничество за противодействие на интелектуалното пиратство в България между Министерството на вътрешните работи, Сдружението на издателите на бизнес софтуер и Международната федерация на звукозаписната индустрия

Документът е продължение на предишно споразумение от 2004г. за противодействие на интелектуалното пиратство и защита на интелектуалната собственост. Предстои организирането на обучителни семинари за експерти от правоохранителната и правораздавателната система и поредица от  дискусии за обсъждане на проблемите и на евентуални законодателни проблеми за реална защита на интелектуалните продукти.
Удоволствие бе да чуя оценката на партньорите за служителите на МВР, които работят в областта на противодействието на интелектуалното пиратство, ръководени от Явор Колев. За МВР е важна политическата воля на правителството за реална борба с интелектуалното пиратство и тя е  залог за постигане на по-голяма ефективност в работата на екипите. Надявам се взаимодействието между институциите да подобри резултатите от усилията ни като партньори в тази сфера – заяви след срещата министърът на вътрешните работи. Той подчерта, че България е на правилния път в борбата със злоупотребите с интелектуална собственост и борбата с пиратството вече е насочена към възпиращи мерки срещу злоупотребите и налагане на защитени продукти.
Преподписването на споразумението е знак за желанието на България да се справи с основните проблеми, които засягат творческите индустрии. Ние сме оптимисти, че конкретните стъпки, заложени в Меморандума, ще дадат възможност за директно справяне с проблемите на пиратството. Ако си свършим работата добре, намалим пиратството и подобрим средата, резултатът ще бъде по-голям избор от защитени нови разнообразни продукти на българския пазар – е позицията на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI), изказана от Франсез Муур, изпълнителен вицепрезидент и Регионален директор за Европа. Ангажираността и усилията на правителството напоследък ни дават основание да сме оптимисти и да очакваме реални възпиращи мерки срещу нарушаването на авторските права – допълни г-жа Муур.
Според Георг Хернлебен, Директор Централна и Източна Европа, Близък Изток и Африка на Сдружението на издателите на бизнес софтуер (BSA) освен традиционните усилия за ограничаване на престъпленията срещу интелектуалната собственост, е необходима и промяна на мисленето на хората към този проблем.  “Пиратството е незаконно, то засяга не само работните места, но и изграждането на софтуерното общество като цяло. Затова и сме изключително удовлетворени от добрата работа на българските полицейски служби в борбата с кражбите на интелектуален труд”.
Освен усилията на институциите, предстои ни работа по отношение на дисциплината ни като потребители, опазването на интелектуалната собственост и поведението на всеки един от нас да не се превръща в интелектуален пират. Това, което не достига, е обучението в правораздавателната система. Необходима е корекция на някои от законодателнте текстове и точно там ще бъдат усилията по време на предстоящите кръгли маси – анализ на възможностите за оптимизиране на законодателството при консенсус на гражданското общество, представителите от бранша и институциите, които защитават интелектуалната собственост – обобщи в заключение министър Цветанов.

По време на церемонията министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов получи награда за принос в закрилата на интелектуалната собственост за 2009 г. по повод Международния ден за закрила на интелектуалната собственост.
На срещата присъства посланикът на САЩ Джеймс Уорлик, както и Тома Лимузен-Ламот, председател на Комисията за Югоизточна Европа на Сдружението на издателите на бизнес софтуер (BSA),  Ина Килева, изпълнителен директор на Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), Станислава Армутлиева, Председател на УС на Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП),  Велизар Соколов – Сдружение на издателите на бизнес софтуер (BSA) – България.