Министър Трайков ще участва в национален форум за развитието на нисковъглеродната енергетика

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще се включи в работата на национален форум, посветен на тенденциите в развитието на нисковъглеродната енергетика у нас. Форумът, който ще се проведе на 4 май от 11 часа в хотел „Шератон“, е организиран от Българската стопанска камара (БСК). В него ще участват представители на индустрията, големи потребители на електрическа енергия, представители на социално-икономическите партньори и на различни държавни институции.

Акцент в дискусиите се очаква да бъде преходът на страната ни към нисковъглеродна икономика и енергетика, приоритетното развитие на ВЕИ в страната, Европейската схема за търговия с парникови газове, както и състоянието на топлофикационните централи у нас. Тези проблеми са част от разработката „Икономика на нисковъглеродна енергетика“, изготвена от БСК, която също ще бъде представена по време на форума.

Очакванията са до 2020 да бъде разнообразен ресурсният микс и да бъде намалена емисионната интензивност на електроенергията, произведена в страната. Това  ще ускори прехода към така наречената „зелена“ икономика, ще открие нови работни места, ще стабилизира климата и ще намали значително зависимостта на страните от ЕС от вноса на енергийни ресурси.