Министър Трайков ще участва в конференция за енергийната ефективност в Истанбул

Министър Трайков ще участва на 3 юни в Истанбул в конференция за енергийната ефективност в региона на Югоизточна Европа. Организатор на срещата е Държавният департамент по енергетика на САЩ, съвместно с Американско–турския бизнес съвет. По време на дискусиите ще бъде обсъдено взаимодействието между частния и публичния сектори за намаляване консумацията на енергия и повишаване на енергийната сигурност в региона.

Изказването на министър Трайков на тема „Предизвикателствата в областта на енергийната ефективност в България“ е в откриващия панел на конференцията, в който участват още министърът на енергетиката на Турция Танер Йълдъз, министърът на енергетиката на Грузия Александър Хетагури и министър на икономиката на Македония Фатмир Бесими.

В първия ден на форума министър Трайков ще разговаря с помощник държавния секретар по въпросите на енергийната ефективност и възобновяемата енергия в Държавния департамент по енергетика на САЩ Кати Зои. САЩ са важен стратегически партньор на България в сектора. Българското правителство разчита на активен интерес от страна на американски енергийни компании за инвестиции в страната. През ноември 2009 г. София подкрепи американската инициатива за създаване на Енергиен съвет в рамките на отношенията Европейски съюз–САЩ. Той ще задълбочи трансатлантическия диалог по стратегически енергийни въпроси, включително сигурността на енергийните доставки, политиката на преход към нискокарбонови енергийни ресурси и активно приложение на ВЕИ. Допълнителните мерки по сигурността на енергийните доставки ще подпомогнат инициативата на ЕС „20-20-20″ срещу промените в климата. Целта на България в тази посока е до 2020 г. да намали с 50% енергийната интензивност на икономиката спрямо равнищата от 2005 г.

В работата на конференцията ще се включат дипломати, експерти от водещи енергийни комисии и компании от САЩ, Европа и Азия, както и представители на банки. Те ще обсъдят съвместни мерки за преход към енергийно по-ефективни икономики, както и ролята на правителствата за насърчаване на рационалното използване на енергията. Сред темите са също новите технологии за комбинирано производство на топлинна и електроенергия, устойчивото развитие на енергоикономична градска среда и обществен транспорт, стандартите и новите форми за финансиране в енергетиката и др.