Министър Трайков награди студентски фирми

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков награди с оборудване 5 стартиращи фирми на студенти от Лесотехническия университет (ЛУ). Отличията бяха връчени при откриването днес, 20 май, на двудневния Преглед на софийското студентско инженерно научно творчество в университета. Старт на изложението дадоха министър Трайков и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Двамата разгледаха щандовете, които събират създаденото от възпитаниците на техническите университети в София – Техническия, Химикотехнологичния и металургичен, Минно-геоложкия, Лесотехническия и Университета за архитектура, строителство и геодезия.

Арх. Светослав Христов, чиято фирма работи в сферата на ландшафната архитектура, получи от МИЕТ мотокултиватор и моторни метла и трион. Д-р Румен Тошков, който със съпругата си има ветеринарен кабинет, бе отличен с хирургически електронож и електрокардиограф. Петокурсничката от профил „Ладшафтна архитектура“ Цветомира Делева – регистриран земеделски производител и управител на разсадник за декоративна растителност, бе наградена с моторни коси и ножици за плет. Настолен циркуляр и акумулаторен винтоверт бяха предначначени за инж. Борислав Стефанов – магистър „Дървообработване и производство на мебели“, който има мебелна фирма. А инж. Фикри Моламехмедов – студент в магистърска степен „Стопанисване на горите“ и регистриран земеделски производител с разсадник за дървесни видове, получи преносим компютър, мултифункционално устройство и рутер за офиса си.

„Радвам се да видя толкова млади хора, посветили се на иновациите и науката“, каза министър Трайков, след като връчи наградите и поздрави най-добрите. Той допълни, че е обнадежден от разработките и постиженията на младите хора. Част от експонатите е видял съвсем скоро на Пловдивския панаир и още тогава те са го впечатлили силно.

Оборудването е закупено със средства от Фонда за стимулиране на предприемачеството на стартиращи академични фирми. Той съществува от 3 години и МИЕТ го финансира по мярка № 10 от Националната иновационна стратегия (насърчаване на предприемачеството във ВУЗ).

През 2007 г. по съвместната инициатива на МИЕТ и Лесотехнически университет беше създаден „Център за насърчаване на предприемачеството“ към висшето училище. Една от целите му е да подпомага старта на собствен бизнес на студентите. Идеята на фонда е да подготви техностартери, които ще формират облика на университетите от трето поколение в Югозападния планов район.

Младите хора имат възможност да кандидатстват за безвъзмездно получаване на оборудване, ако са студенти или са се дипломирали през последните две години. Те трябва да имат регистрирана собствена фирма с предмет на дейност по специалността, която са изучавали в ЛУ, да са регистрирани като земеделски производители или да имат лиценз за ветеринарна дейност или ландшафната архитектура.

Проектът подкрепя студентите за стартиране на собствен бизнес, за оценка на технологичните им идеи, както и при маркетинговото проучване за реализацията на техния продукт. Съвместната работа възпитава предприемаческа култура и стимулира трайното сътрудничество между бизнеса и университетите.