Министър Тотю Младенов ще участва в Съвета на ЕС по заетост и социална политика в Люксембург

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще участва в Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Той се провежда на 7 и 8 юни 2010 г., в Люксембург.

На форума ще бъдат обсъдени стратегиите за изход от икономическата криза от гледна точка на заетостта и бъдещата цел на Европейския съюз за извеждане до 2020 г. на най-малко 20 милиона души от бедността.

Ще се разгледат въпросите за адекватността на пенсиите и необходимостта от укрепване на системите за социална сигурност и новата стратегия по отношение хората с увреждания.