Министър Тотю Младенов откри международна конференция за условията на труд

Правителството съвместно със социалните партньори подобрява здравословните и безопасни условия на труд, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на международна конференция за здравословните и безопасни условия на труд. Форумът за обмяна на добри практики между България и Белгия се провежда в КТ „Подкрепа”.

Близо 40 на сто от всички трудови злополуки, които са завършили със смърт през миналата година, са резултат от пътно-транспортни произшествия, посочи министър Младенов. Той съобщи, че по данни на ГИТ близо 80-90 на сто от предприятията са изготвили оценка на риска, но проблем е, че в голяма част от тях оценката на риска е формална.
В своето изказване министър Младенов напомни, че безопасността, здравето и културата при работа зависят от институциите и техните контролни органи, работодателите, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, синдикатите, работниците и служителите.