Министър Тотю Младенов връчи заповед за прилагането на браншов колективен трудов договор

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов връчи днес в МТСП заповед, с която разпространява прилагането на браншов колективен трудов договор. Той е сключен между Съюза на пивоварите, Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Федерация Хранителна и питейна индустрия към КТ “Подкрепа”.

Със заповед № РД.01-371 от 11.05.2010 г. прилагането му е разпростряно във всички предприятия в икономическите дейности „Производство на пиво” и C „Производство на малц”. Подписаният браншов трудов договор е в сила до14 април 2011 г. Контрола по изпълнение на заповедта се извършва от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

По силата на Кодекса на труда, когато колективен трудов договор на браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите в отрасъла, министърът на труда и социалната политика може, по общо искане на всички тези организации, да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия на бранша.