Министър Нона Караджова ще присъства на представянето на инициативи на Представителството на ЕК в България по повод Международната година на биоразнообразието – 2010

Министър Нона Караджова ще вземе участие в пресконференция, на която ще бъде представена инициативата на Представителството на ЕК в България за провеждане на серия от информационни семинари за учители и експерти в областта на образованието и околната среда, посветени на обучението в областта на биологичното разнообразие. Пресконференцията ще се състои на 25 май 2010 г., вторник, от 10.00 ч. в Информационния център на ЕС (ул. Московска № 9).
Инициативата е част от информационната кампания „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него“ по повод Международната година на биоразнообразието – 2010. Кампанията има за цел да повиши осведомеността и разбирането на въпросите, свързани с биологичното разнообразие, както и да насърчи сред широката общественост действия за неговото опазване.
В рамките на три двудневни информационни семинара „Европейска година на биологичното разнообразие – кампания „Всички ние сме част от него” и нови образователни подходи”, организирани съвместно с Регионалния екологичен център за Централна и Югоизточна Европа, в София /25-26 май/, Враца /1-2 юни/ и Габрово /7-8 юни/ ще бъде представена европейската кампания за опазване на биологичното разнообразие и новите подходи в образованието за околна среда.
В програмата на семинарите се предвижда и посещение на територии, част от мрежата „Натура 2000“. За района на София това ще са зоните Раяновци и Драгоман, за района на Враца – Врачански Балкан, а за района на Габрово – „Витата стена“.
На пресконференцията ще бъде обявен и стартът на конкурс на Представителството на ЕК за ученически видеоклип „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него”.