Министър Найденов откри кръгла маса: „Състояние и перспективи пред „Напоителни системи” ЕАД” в КТ „Подкрепа”

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев откриха кръгла маса: „Състояние и перспективи пред „Напоителни системи” ЕАД”. Форумът се организира по инициатива на председателя на КТ „Подкрепа”.

Министър Найденов посочи, че сегашната ситуация в „Напоителни системи” ЕАД е тежка и е продукт на безхаберното управление години наред и липсата на визия за развитието на сектора. Д-р Тренчев подчерта, че напояването е проблем в България, който съществува от много години. Той посочи, че очаква министърът да направи одит и да потърси отговорност от предишните управляващи, които са довели дружеството до огромните задължения.

Министърът информира, че предстои клоновете на „Напоителни системи” ЕАД в страната да бъдат оптимизирани. Той напомни, че миналата година e направена безплатна поливка от предишните управляващи, която не е била обезпечена, освен това дружеството е длъжник и към „Кремиковци”. След среща с премиера Бойко Борисов и министърът на финансите Симеон Дянков се взе решение от Насърчителната банка да бъде изплатен дългът с 7 % лихва, съобщи министърът.

В момента четири ведомства – Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Министерство на регионалното развитие разработват концепция за развитието на водния сектор. Министърът Найденов посочи, че по време на предстояща визита в Израел ще почерпи опит от световния лидер в напояването и ще поиска помощ за реформата на сектора у нас.