Министър Александър Цветков представи резултатите от кампанията „Сигурност за нашите деца”

Голям размер

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков представи резултатите от първия етап от кампанията „Сигурност за нашите деца”. Това стана по време на днешната заключителната проверка, проведена в района на училище „Ерих Кестнер” – София, където преди два месеца беше даден старт на кампанията. Инспекторите констатираха значително по-малко нарушения за разлика от първата проверка, която беше направена в района на същото училище. Установени бяха само две незначителни нарушения – два стопа с пукнати стъкла и едно по-сериозно – липсващ болт на гумата на превозното средство. За тези нарушения са съставени актове.

Припомняме ви, че при първата проверка на училищните автобуси в района училище „Ерих Кестнер” бяха констатирани множество сериозни нарушения, като технически неизправности, липса на договор, пътен лист, разписание, както и лиценз за превоз на пътници. При един от автобусите инспекторите установиха, че е преправян от 7+1 на 18+1 места, за което беше спрян от движение.

По време на днешното събитие министър Александър Цветков представи и резултатите от първия етап от кампанията ”Сигурност за нашите деца” за цялата страна.

Резултатите от проверките сочат, че до момента на територията на цялата страна са извършени 1 227 проверки на автобуси, превозващи деца и ученици, като са съставени 109 акта. На 10 от водачите за установени технически неизправности, освен актове им е наложена и принудителна административна мярка (ПАМ) ”спиране от движение” на автобуса до отстраняване на неизправността. Принудителната административна мярка „спиране от движение” е наложителна поради факта, че при проверката са установени някои крайно опасни за живота на пътуващите деца технически неизправности – неизправност на спирачната система, промяна в конструкцията на автобуса, и хлабина в кормилната уредба и други подобни.

Други най-често срещани нарушения са:

  • технически неизправности – пукнати стъкла, неработещи чистачки, фарове, мигачи, неизправни ръчна спирачка и други подобни;
  • не преминат периодичен технически преглед;
  • без тахографски апарати, без дигитална карта на водача и неправилно ползване на тахографски апарати;
  • без наличието на необходими документи за управление на водача, на автобуса и други подобни нарушения. Водачите са били без свидетелство за управление за нужната категория водач, без пътен лист за деня, без тахогравски лист, без заповед от работодателя, без маршрутно разписание, без договор с общината и т.н., като при проверка на пътя в Монтана е установено, че водач на автобус превозващ ученици не представя свидетелство за правоуправление, а при проверка на пътя в Добрич е установено, че водач на автобус управлява същия без заповед от работодателя, без договор с общината и без маршрутно разписание.
  • Съставени са 3 ПАМ във Враца за липса на удостоверение за обществен превоз и копие от лиценза за Общността

Инспекторите на ИА АА са установили, че при голяма част от превозите от малките населени места до общинските центрове, сутрин рано, предпътните медицински прегледи на водачите и техническите прегледи на автобусите се извършват фиктивно. Много често не се извършват и прегледи за наличие на алкохол в кръвта на водача, поради липсата на необходимата техника. Тези нарушения е трудно да бъдат установени, тъй като при самата проверка водачите представят необходимите документи попълнени и заверени, а по време на разговорите с инспекторите признават, че пътния лист го получават попълнен предишния ден.

След констатирането на нарушенията и издаването на актовете Автомобилна администрация е изпратили 359 писма, с които е уведомила общините и училищата за констатираните нарушения и е дала необходимите предписания за отстраняването им. Направени са и необходимите разяснения за подобряване на сигурността и безопасността при извършването на превози на деца и ученици от и до училищата.

В някои райони на страната е установено, че с автобусите са извършвани не само превози на деца и ученици от и до училището. Инспекторите са констатирали, че са извършвани превози на ансамбли, творчески колективи, оркестри и др. на подчинение на общините, но несвързани с учебния процес. Извършвани са и превози на ученици до различни части на страната с цел участие в спортни мероприятия, извънкласни форми на обучение, зелени училища, екскурзии, лагери и др. Така описаните превози попадат в обхвата на обществените превози. Поради тази причина ИА „Автомобилна администрация” е разяснила на съответните училища и общини нормативната уредба, свързана с използването на училищните автобуси, като е направила и необходимите препоръки.

Опазването на живота и здравето на децата в пътното движение е приоритет от първостепенна важност за екипа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ИА „Автомобилна администрация” (ИА АА). Поради това кампанията „Сигурност за нашите деца” няма да приключи с еднократна проверка на всички училищни автобуси. Засиленият контрол над автобусите превозващи деца и ученици ще се осъществява и през следващата учебна година, както и през летните месеци, когато много от учениците тръгват на екскурзии.