Министърът на отбраната Аню Ангелов участва в заседанията на Съвета „Външни работи” на Европейския съюз в Люксембург

На 25 и 26 април 2010 г. министърът на отбраната Аню Ангелов участва в работата на Съвета „Външни работи” на Европейския съюз. Бяха обсъдени въпроси по развитието на военните способности, текущите операции на ЕС край бреговете на Сомалия и в Босна и Херцеговина, използването на военни сили и средства за преодоляването на последиците от природни бедствия.

В рамките на дискусията по операция „Алтея”, министър Ангелов обърна внимание на значителния български принос, подкрепи идеята за трансформирането на мандата на операцията и в тази връзка предложи планирането да започне веднага, въпреки неизвестността относно политическата ситуация в Босна и Херцеговина след изборите през есента.

Пред върховния представител на ЕС Катрин Ащън, комисар Кристалина Георгиева и своите колеги, министър Ангелов подчерта, че следва да се преоцени използването на Бойните групи на ЕС, защото природни бедствия стават относително често и вероятността за активиране в такъв сценарий се увеличава. В национален план се прави необходимото за обединяване на военните способности и тези на Гражданска защита с цел – оптимално използване на наличните ресурси.

В рамките на Съвета бе проведено заседание на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана. Бордът обсъди работния план на Агенцията и даде насоки за стартиране на нови програми и проекти, както и за Европейско рамково сътрудничество в областта на отбранителните изследвания и технологии.

Министрите на външните работи и министрите на отбраната обсъдиха с генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен предизвикателствата пред подобряването на координацията между ЕС и НАТО, с акцент върху положението в Афганистан.