Министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна с генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен

Министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна днес, 20 май, с генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен в Министерство на отбраната.

По отношение на новата Стратеагическа концепция на НАТО министър Ангелов изрази съгласието си с основните заключения и препоръки на групата експерти, ръководена от Мадлин Олбрайт. Той изтъкна, че България възприема този доклад като добра основа за по-нататъшното разработване на новата Стратегическа концепция на Алианса.
В подкрепа на изводите от доклада министър Ангелов заяви, че НАТО трябва да поддържа способността си да защитава страните-членки срещу всяка заплаха или агресия, независимо от къде произхожда.

Mинистър Ангелов запозна генералния секретар Фог Расмусен с провеждащия се Преглед на структурата на силите. Целта на Прегледа е да се извърши анализ на ефективността на структурите на въоръжените сили, да планира тяхната реогарнизация, в рамките на наличните и прогнозни финансови ресурси, в един комплект оперативно съвместими въоръжени сили. Този един комплект въоръжени сили отговаря и на все по-нарастващата необходимост на НАТО и ЕС да се участва съвместно в експедиционни коалиционни операции.

Двамата обсъдиха и военно-политическите аспекти на операцията ISAF в Афганистан. Генералният секретар Расмусен  изтъкна все по-нарастващата необходимост от съвместни усилия за обучение на афганистанските сили за сигурност. Министърът на отбраната Аню Ангелов посочи, че България има готовност да подготви и изпрати към края на 2010 г. три допълнителни екипа за обучение и връзка, 10 инструктори и 2-3 медицински екипа или общо 70 военнослужещи.

Министър Ангелов заяви пред генералния секретар Расмусен, че България отчита реална заплаха  от балистични ракети със среден радиус на действие за територията на страната. Затова противоракетната отбрана трябва да бъде дефинирана като част от новата Стратегическа концепция на НАТО, обединяваща усилията на всички съюзници. В рамките на НАТО разговорите за противоракетната отбрана трябва да станат все по-прагматични и целенасочени, изтъкна още министър Ангелов. Той пое ангажимент за активна роля и принос на страната в обсъждането на различните възможности за реализирането на общата протоворакетна отбрана.

Генералният секретар Расмусен изрази още веднъж благодарност за силната ангажираност на България към операцията на НАТО в Афганистан и за решението да бъде увеличен броя на българските военнослужещи, особено в условията на финансови ограничения.